Organisasjonens evne til å planlegge, forberede og fortsatt levere produkter eller tjenester på akseptable forhåndsdefinerte nivåer etter hendelser som har forårsaket virksomhetsavbrudd.

(ISO 41011:2017: “Business continuity - capability of the organization to continue delivery of products or services at acceptable predefined levels following disruptive incident”)