Sameie i fast eiendom foreligger når flere andre faste eiendommer eier andeler i en eiendom (realsameie) eller når to eller flere fysiske eller juridiske personer eier en fast eiendom sammen (personsameie).

I matrikkelen er jordsameie, som eksempel på en type realsameie, egen matrikkelenhet.

(SFE)