Salgsareal er en mye brukt betegnelse på det gulvarealet i forretningsbygg som er programmert for salgsfunksjoner.

Salgsarealet kan beregnes brutto og netto, dvs. det arealet som medgår til operativt salg, i motsetning til areal som går med til lager, allmenn ferdsel og opphold (vrimlearealer).

Se også Arealberegning av bygninger

(SFE)