Romfunksjoner er definert i NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk. Del 4: Romfunksjoner.  

Standarden definerer romfunksjoner i tre nivåer:

1  ensifret nivå - romhovedfunksjon
2  tosifret nivå - romfunksjonsgruppe
3  tresiftret nivå - romfunksjon

På ensifret nivå er følgende romhovedfunksjoner definert:

1  Rom for menneskelige behov
2  Rom for menneskelig arbeid og aktivitet
3  Rom for oppbevaring
4  Teknisk rom
5  Rom for kommunikasjon
6  Ikke disponerte rom

På tosifret nivå er f.eks. rom for menneskelige behov inndelt i følgende romfunksjonsgrupper:

11  Oppholdsrom
12  Hygienerom
13  Beskyttelsesrom
14  Forvaringsrom

På tresifret nivå er f.eks. oppholdsrom inndelt i følgende romfunksjoner:

111  Soverom
112  Dagligrom
113  Venterom
114  Veranda

Nærmere beskrivelse av de enkelte romfunksjonene og eksempler på romtyper som inngår er gitt i vedlegg til standarden.