Modellen med strategisk, taktisk og operativt nivå er knyttet nær opp til tilhørende roller, hhv.

  • eierrollen som tar politisk / økonomiske beslutninger på strategisk nivå,

  • forvalterrollen som tar økonomisk / tekniske beslutninger på taktisk nivå basert på de startegiske beslutninger

  • utførerrollen som er knyttet til tekniske beslutninger på operativt nivå.

  • brukerrollen som stiller krav til forvalter- og utførerrollenbasert på virksomhetens behov.

I større organisasjoner er det et mål å oppnå klare skiller mellom rollene. Det skal helst ikke være «flere hatter på samme hode».

Figuren illustrerer sammenhengen mellom rollene, der «profesjonell eiendomsledelse» representerer forvalterrollen og «teknisk forvaltning, service, drift, vedlikehold» representerer utførerrollen.

Kilde: Per T. Eikeland/KoBE

 

Se også definisjon av Eier og Bruker i OSCAR-begreper