Avslutning av en bygnings levetid ved å ødelegge eller demontere bygningen og fjerne bygningsavfallet (SINTEF Byggforsk).

Se også Livssykluskostnader (LCC)