Dette er en lovfestet benevnelse på analyser av risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealer er egnet til utbygging samt eventuelle endringer av slike forhold som kan følge av planlagt utbygging.

Utsatte områder vil da i en plan kunne avmerkes slik at spesielle hensyn kan ivaretas, eventuelt med byggeforbud.

(SFE)