Renovering er definert på flere måter i gjeldende standarder:

  • endring og forbedringer av en eksisterende bygning for å heve tilstanden til et akseptabelt nivå
    (NS-EN 15643-1:2010 Bærekraftige byggverk)

  • tiltak for å fornye et objekt uten nødvendigvis å ta hensyn til dets materiale eller betydning
    (NS-EN 15898:2011: Bevaring av kulturminner)

Renovere (fra latin ′fornye′) kan på norsk bety fornye, forbedre, rense opp, gjøre rent. Bygningsrenovering kan omfatte både rehabilitering og reparasjon.

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper