Rehabilitering er definert på flere måter i standardene:

  • det å gjøre et objekt i stand til å møte gjeldende krav til funksjon og ytelse
    (NS 3420-1:2014 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner)

  • tiltak på et stedfast objekt enten for å gjenskape en antatt tidligere funksjon, for å tilpasse det til en annen funksjon eller til gjeldende krav for komfort, sikkerhet og tilgjengelighet
    (NS-EN 15898:2011: Bevaring av kulturminner)

Rehabilitering går altså ut på å sette eldre bebyggelse, bygningsdeler, tekniske anlegg og objekter i brukelig stand, tilpasset dagens myndighets- og brukerkrav, men uten å endre funksjonalitet. Dette kan både omfatte reparasjon, restaurering, oppgradering og endring av planløsning. 

 

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper