Relativ avkastning av kapital når avkastningen regnes i samme pengeverdi som kapitalbeløpet. Realrente er tilnærmet lik differansen mellom nominell rente og inflasjon.

Mer presist uttrykkes forholdet mellom realrente rr og nominell rente rn ved formelen

rr = (rn - i)/(1 + i)

hvor i er inflasjonen

(NS 3454:2013).

Se også Livssykluskostnader (LCC)