fast eiendom som omfatter strukturer, tomter og ikke-utviklet landområde

(ISO 41011:2017 – «immovable property including structures, grounds and undeveloped land»)

Se også Real Estate Management og Management-begreper

(OES)