Begrepet innebærer ledelse/styring av fast eiendom/bygninger ut fra primært verdiutviklings-/avkastningsmål, og kan på flere måter sidestilles med Asset Management (AM).

Real Estate Management som term brukes i begrenset grad. Finansielt brukes Asset Management mer, og når vi ser Real Estate i en mer utvidet forstand, brukes heller termene Corporate Real Estate Management (CREM), Real Estate Facility Management (REFM). 

Se også Real Estate (RE) og Management-begreper

(OES)