Søknad om rammetillatelse er ment å avklare alle vesentlige forhold ved tiltaket som har grunnlag i reguleringsstatus for byggetomten.

Søknaden om rammetillatelsen skal avklarer de ytre rammene for byggeprosjektet, som for eksempel hva slags tiltak det gjelder, størrelse, fasader, forholdet til kommunal plan og avklaring i forhold til naboene (jf. Byggesaksforskriften (SAK10), § 6-4). 

Søknad om rammetillatelse kan behandles parallelt med behandling av reguleringsforslag (jf. plan- og bygningsloven, § 1-7).

(SFE)