RIF er bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgiverfirmaer i Norge. Foreningen arbeider med rammepåvirkning og bistår medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser og faglig utvikling. RIF-firmaene omfatter både rådgivende ingeniører og andre profesjoner. Det er totalt 200 RIF-bedrifter med til sammen 10 000 ansatte.

RIF er medlem i FIDIC og EFCA, hhv. den globale og europeiske foreningen for rådgivende ingeniørfirmaer. RIF er også tilknyttet nordiske og nordeuropeiske møteplasser for rådgiverorganisasjoner. 11 lokalforeninger representerer firmaene i sine nærområder.

Lenke til hjemmesiden: http://www.rif.no/