Rådgivende ingeniører deles inn i følgende kategorier:

 • RIA (Rådgivende ingeniør akustikk)
 • RIB (Rådgivende ingeniør bygg; også kalt byggetekniker)
  • RIBr (Rådgivende ingeniør Brann)
  • RIBfy (Rådgivende ingeniør Bygningsfysikk)
 • RIE (Rådgivende ingeniør elektroteknikk)
  • RIEn (Rådgivende ingeniør energi)
 • RIG (Rådgivende ingeniør geoteknikk; også kalt geotekniker)
  • RIGberg (Rådgivende ingeniør geologi)
  • RIGm (Rådgivende ingeniør miljøgeologi)
 • RIM (Rådgivende ingeniør ytre miljø)
 • RIMAsk (Rådgivende ingeniør maskin)
 • RIMT (Rådgivende ingeniør marin teknologi)
 • RIS (Rådgivende ingeniør sikkerhet)
 • RIV (Rådgivende ingeniør varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk; VVS)
 • RIVA (Rådgivende ingeniør vann, avløp og overvann)
 • RID (Rådgivende ingeniør dører)
 • RIMur (Rådgivende ingeniør mur)

Kilde: Wikipedia