(ingen offisiell norsk oversettelse)

Anskaffelse av enkelt-tjenester fra en ekstern leverandør som alternativ til å ha tjenesteutførelsen i egen organisasjon.

(ISO 41011:2017: «provision of a single service from an external service provider»)

Eks.: Taktisk nivå/driftsledere i organisasjonen er ansvarlige for å definere de enkelte oppdrag, og bestille og følge opp tjenesteytelsene fra eksterne håndverkere, servicefirma etc.  

Se også Insource og Outsource

(OES)