(no: outsource)

Arrangere det slik at en ekstern organisasjon utfører del av en intern organisasjons funksjon eller prosess.

(ISO 41011:2017: «make an arrangement where an external organization performs part of an organization’s function or process”).

Outsourcing er primært en organiseringsbeslutning som kan medføre avtale om bortsetting av både det taktiske og det operative nivå for bestemte ytelser, dvs. at bare det strategiske nivå beholdes i den interne organisasjonen etter avtalen.  

Eks.: Ledelsen definerer overordnede mål eller funksjonskrav for visse tjenester (renhold, kantinedrift, drift av tekniske anlegg m.v.), og inngår avtale med eksternt firma som tar på seg både faglig og praktisk ansvar for å levere tjenestene.

Avtale om outsourcing kan omfatte virksomhetsoverdragelse/overføring av ansatte fra bestiller til ekstern leverandør.

Se også Insource og Outtasking

(OES)