OSCAR-prosjektet har utviklet følgende prinsipper god verdiskaping for eiere og brukere gjennom et byggs levetid:

 1. Utforme «Gode bygg for et bedre samfunn»
  Dette er det grunnleggende prinsipp med utgangspunkt i Stm 28 (2011-2012). For å oppnå dette må vi oppnå fornøyde brukere som igjen gir fornøyde eiere. Dette vil bidra til et bedre samfunn.

 2. Byggene skal være gode over tid
  Dette innebærer at de må tilfredsstille vekslende krav fra bruker og eier over tid. Begrep som tilpasningsdyktighet, livsløpsplanlegging og -økonomi skal ha sentral plass i gjennomføringsprosessen.

 3. Prosjekttilpasset kompetansekollegium i tidligfase  
  Riktig sammensatt kompetanse skal hurtig kunne bringe ide om et prosjekt frem til visualisert beslutningsunderlag basert på eiers strategi for prosjektet.

 4. Sikker overføring av forutsetninger for verdiskaping fra tidligfase til bruksfase   
  «OSCAR-broen» mellom tidligfase og bruk skal, gjennom klar informasjonsflyt, beslutningsporter og kvalitetssikring, ivareta interessentperspektiv i alle faser. Dette omfatter eier-, bruker, utøver-, FM- og myndighetsperspektivet.

 5. Aktivisere erfaring fra bruk 
  Når bygget tas i bruk skal det foreligge «bruksportaler» for dokumentasjon tilpasset de ulike interessentperspektiver. 

Se også OSCAR-begreper