Oppussing: Istandsetting; modernisering. Uttrykket brukes om istandsetting og fornyelse av overflater, innredninger og funksjoner, men vanligvis uten å gjøre vesentlige inngrep i bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg eller endre planløsning. Oppussing omfatter ofte maling og tapetsering, istandsetting/utskifting av slitte eller utdaterte innredninger og overflater, enkle reparasjoner og oppgraderinger av tekniske anlegg etc.

Oppgradering brukes delvis synonymt med modernisering og oppgradering.

Uttrykket er ikke definert i byggeregler eller standarder.

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper