Oppgjør i form av betaling innebærer en avslutning av et mellomværendet ved pengeoverføring, jf. kjøpesum. Et oppgjør kan også inkludere motregning for utveksling av andre former for ytelser i kombinasjon med pengeoverføring.

Oppgjøret kan også foregå trinnvist før et eventuelt sluttoppgjør foretas.

I alle disse tilfellene regulerer avtaler mellom selger-kjøper (eventuelt bestiller-utfører) oppgjørsformen og hvordan oppgjøret skal foregå. Ved direkte eiendomshandler er det vanlig at oppgjøret må være avsluttet før overtakelse av eiendommen. Dette skjer på grunnlag av oppgjørsskjema med bl.a. opplysninger om lån.

Ved betingede kjøp blir prosedyrene bestemt gjennom avtalen, og en eventuell overtakelse blir avhengig av hvordan avtalepartene forholder seg til utenforliggende omstendigheter, jf. opsjonsavtale.

(SFE)