Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, krever konsesjon etter Energiloven. Det skal søkes om anleggskonsesjoner gradert etter spenning på kraftledninger og trafostasjoner, for kraftverk etter generatorytelse.

Alle (unntatt staten) som ønsker å omsette elektrisk energi, må søke omsetningskonsesjon.

Bygging av fjernvarmeanlegg, herunder varmesentral og fjernvarmenett, krever områdekonsesjon.

(SFE)