arbeider for å oppgradere eller endre en bygnings eller et anleggs egenskaper/funksjoner eller arealbruk

(NS 3456:2010, NS 3454:2013)

Ombygging omfatter også hovedombygging som kan omfatte både rehabiliteringoppgradering, funksjonsendring for å tilfredsstille nye krav og endring av planløsning (jf. kap. 31 i plan- og bygningsloven).

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper