Som eieform er obligasjonsleilighet en bolig som bortleies mot at leieren yter et lån til huseieren og som sikkerhet får en tinglyst pantobligasjon i eiendommen. Husleieloven forbød nye avtaler om lån fra leiere til huseier som vilkår for leie av bolig, men opphevet ikke de eksisterende eller krevde omdannelse til borettslag eller eierseksjonssameier. For avtaler inngått før lovens ikrafttredelse (01.01.2000) gjelder bestemmelsene i den gamle husleieloven av 16. juni 1939 kap. 9, jf. aksjeleilighet.

(SFE)