Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. 

Organisasjonen ble etablert 1. januar 2018, som et resultat av at Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst slo seg sammen. NTF var landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn, stiftet i 1957.

Takstmenn sertifisert i Norsk takst har gjennomført den mest omfattende offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Det stilles høye krav til medlemmenes kompetanse og til årlig etter- og videreutdanning. Utdanningen tilbys gjennom datterselskapet Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Medlemmene utfører takst over hele landet, på ulike områder som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, teknologi- og spesialområder.

Norsk takst representerer Norge i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner.

Lenke til hjemmesiden: https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/

(SB)