Norske Standarder (NS) fastsettes av Standard Norge.  

Årlig fastsettes mer enn 1000 nye standarder og ca. 20 av dem er utarbeidet i Norge som følge av nasjonale behov. Totalt finnes det 16 000 Norske Standarder, og over 95 prosent av dem har europeisk (EN) eller internasjonal (ISO) opprinnelse.

Se også Europeisk Standard (EN), Internasjonal Standard (ISO) og Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning

Hjemmeside: Standard Norge