Faglig nettverk stiftet i 1992 av en gruppe forvaltere av private og offentlige næringseiendommer som hovedsakelig bruker byggene i egen næringsvirksomhet.

Hovedvirksomheten er registrering av nøkkeltall og kvalitetsnivåer og sammenligning av det enkelte medlems tall og arbeidsprosesser i en benchmarking med hverandre. Aktuelle forbedringstiltak som følge av benchmarking-resultatene samt andre kompetansetiltak drøftes i faggrupper som i hensikt og tema varierer med behov og faglig fokus til enhver tid.

Fra starten av var hovedaktivitetene benchmarking av eiendomsdrift og vedlikehold. Nå omfattes også et utvalg av øvrige støttetjenester til brukerne av eiendommene, og ulike former for "Best Practice" drøftes i faggrupper.  
Sykehusmedlemmene i NfN har en egen registreingsmal for nøkkeltall og kjører sine egne benchmarking-prosesser.

NfN er medlem av EuroFM.