Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) arbeider for å fremme faget prosjektledelse på tvers av bransjer og sektorer. Foreningen ble stiftet i 1968 og har både bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.

NFPs formål:

  • NFPs hovedoppgave er å styrke faget prosjektledelse og synliggjøre fagets betydning og verdi i samfunnet.
  • NFP skal fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.) og bidra til et samlet fagmiljø.
  • NFP skal være kjent og synlig på alle arenaer og for alle (virksomheter og personer) der prosjektfaget er viktig
  • NFP skal ha inngående kjennskap til anvendt prosjektledelse og utviklingen i faget, både i Norge og internasjonalt. Medlemmene skal holdes løpende orientert om dette.
  • NFP skal påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget

Tekniske Foreningers Servicekontor er sekretariat for foreningen.

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)

Lenke til hjemmesiden: https://prosjektledelse.org/