Normtall

 

Til forskjell fra nøkkeltall er normtall et uttrykk for hva som bør brukes av ressurser og kan være knyttet til areal (forbruk pr. m2), arbeidsplass (produksjon/omsetning/ forbruk pr. ansatt), produksjonsenhet (forbruk pr. produsert enhet) etc. Normtall kan angis som et «spenn» for hva som er forventet, normal eller akseptabel verdi.

Ved benchmarking kan tallene sammenlignes med nøkkeltall og forbedringspotensial defineres.

Gjennomsnittstall

Gjennomsnittstall blir til som normtall, men uten å angi et «spenn» som akseptabel gjennomsnittsnorm.

Normtall og gjennomsnittstall er ikke ideelle som sammenligningsgrunnlag med en enkelt virksomhets nøkkeltall ved benchmarking, siden de med liten sannsynlighet sammenligner like enheter - pr. enhet.