NFR ble etablert i 1993 ved at de fem tidligere forskningsrådene, herunder Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF), ble samlet til ett råd. I 2018 investerte NFR 9,8 milliarder kroner i forskningsformål.

Forskningsrådet er delt inn i fem divisjoner med ulike fagområder. FDVU/bygningsforvaltning ligger under fagområdet Energi, miljø, bygg og anlegg. Sentrale mål for divisjonen er å medvirke til effektiv og bærekraftig utnytting av norske ressurser og dermed til økt verdiskaping i norsk næringsliv.

Logo

Lenke til hjemmesiden: https://www.forskningsradet.no/