NFR ble etablert i 1993 ved at de fem tidligere forskningsrådene (bl.a. Norges Teknisk-Natur-vitenskapelige Forskningsråd (NTNF)) ble samlet til ett råd. NFR forvaltet i 2016 8,9 milliarder kroner til forskningsformål.

Forskningsrådet er delt inn i fem divisjoner med ulike fagområder. FDVU/bygningsforvaltning ligger under fagområdet Energi, miljø, bygg og anlegg. Sentrale mål for divisjonen er å medvirke til effektiv og bærekraftig utnytting av norske ressurser og dermed til økt verdiskaping i norsk næringsliv.

Lenke til hjemmesiden: https://www.forskningsradet.no/