Nasjonalt FoU-senter for bygg- og anleggssektoren i Norge, etablert i 1949. NBI ble selvstendig privat stiftelse i 1985. Fusjonerte 1. januar 2006 med SINTEFs avdeling for bygg- og miljøteknikk til SINTEF Byggforsk.