NKF Bygg og eiendom er et fagforum under Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). Formålet er å være et ledende fagmiljø for eiere og forvaltere av norske kommuners bygg og eiendommer, og bistå kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen. Forumet representerer 90 prosent av kommunal bygningsmasse og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og -drift.

Forumet het tidligere FOBE (Forum for offentlig bygg- og eiendomsforvaltning).

Lenke til NKFs hjemmeside: http://www.kommunalteknikk.no/