Mulighetsstudie er en fremgangsmåte som brukes til å klarlegge i hvilken grad et prosjekt tilfredsstiller de mål slik de blir eller kan bli formulert/fremsatt av ulike aktører som er eller vil bli involvert i prosjektet.

(SFE)