Modernisere: Gjøre moderne; fornye. Uttrykket brukes om tiltak som fører til en nyere, mer tidsmessig utgave av en eksisterende bygningsdel eller funksjon. Det kan gjelde utskifting av eldre innredninger (kjøkken, garderobe), fornyelse av overflater etc. Medfører vanligvis ikke endring av planløsning.

Modernisering brukes delvis synonymt med oppussing. Det har som regel også sterke innslag av oppgradering, men er i større grad påvirket av estetiske hensyn, mote og personlig smak.

Uttrykket er ikke definert i byggeregler eller standarder.

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper