Modernisere: Gjøre moderne; fornye. Uttrykket brukes om tiltak som fører til en nyere, mer tidsmessig utgave av en eksisterende bygningsdel eller funksjon. Det kan gjelde utskifting av eldre innredninger (kjøkken, garderobe), fornyelse av overflater etc. Medfører vanligvis ikke endring av planløsning.

Modernisering brukes delvis synonymt med oppussing. Det har som regel også sterke innslag av oppgradering, men er i større grad påvirket av estetiske hensyn, mote og personlig smak.

I NS-EN 13306:2017 Vedlikeholdsterminologi er modernisering definert som 

"modifikasjon eller forbedring av enheten der det tas hensyn til teknologisk framskritt for å oppfylle nye eller endrede krav"

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper