Organiseringsfase for å etablere og implementere alle ressurser, systemer, data og rutiner forut for at det tas fullt ansvar for at fasilitetstjenestene leveres som spesifisert i avtale om fasilitetsstyring.

(ISO 41011:2017: «phase to establish and implement all resources, systems, data and procedures prior to taking full responsibility for the faclility services to be delivered as specified in the facility managment agreement»).