Tiltakshaver kan søke kommunens bygningsmyndighet om å ta hele eller deler av byggverket midlertidig i bruk før utførelsen er endelig avsluttet. For tekniske installasjoner kan det gis tidsbegrenset driftstillatelse. Av tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår med frist for ferdigstillelse.

Innvilget midlertidig brukstillatelse fritar ikke kommunen for plikt til utstedelse av ferdigattest når tiltaket er rettsriktig sluttført og dokumentert.

Reglene om midlertidig brukstillatelse er gitt i Plan- og bygningsloven, § 21-10.

(SFE)