Det benyttes forskjellige begreper om den virksomheten ulike typer aktører driver innen bygg- og eiendomsforvaltning:

  • Service Delivery Management: Ekstern leveranse/salg av drifts- og servicetjenester (driftsselskap, byggservice).

  • Facility Management: Drive FDVUS overfor kjernevirksomheten («drift og service»). Service omfatter ulike slag brukertjenester. 

  • Property Management: Bygningsforvaltning sett fra bruker- og eierperspektiv.

  • Real estate (property) management: Forretningsmessig drift og forvaltning av fast eiendom. Forvalterens oppgaver omfatter markedsføring og finans, leietakeradministrasjon, teknisk eiendomsdrift og administrasjon. 

  • Asset Management: Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling for å øke/opprettholde byggets bruksmessige og økonomiske verdi. Begrepet benyttes både i eiendomskapitalforvaltning (eiendomsinvestorer) og i virksomheters eiendomsforvaltning.

  • Portifolio Management: Økonomisk forvaltning av en eiendomsmasse (eiendomsinvestor, eiendomsselskap).

Se også: Corporate Real Estate Management (CREM), Real Estate Facility Management (REFM), Real Estate Management (REM) og Asset Management (AM)