NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger inneholder regler for hvilke deler av et bygg som skal regnes med i arealberegningene. Arealet beregnes av måleverdige deler. Et areal kan være måleverdig selv om det ikke er innredet for varig opphold. 

En del regnes som måleverdig når den oppfyller følgende krav:

  • Den har fri høyde over golv (til underkant himling/hanebjelke o.l.) på minst 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Del med skråtak regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m eller til begrensende vegg/bygningsdel.
  • Den er tilgjengelig via dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige.
  • Den har golv. Dog er trappeåpninger, heissjakter og andre vertikale sjakter måleverdige.
 

Se også Arealberegning av bygninger