Løsningsrett gir formelt rettighetshaver rett, men ingen plikt til å overta fast eiendom på et senere tidspunkt, når eiendommen likevel må skifte eier, eller kort og godt til et bestemt tidspunkt.

(SFE)