Eng.: Life Cycle Inventory

Livssyklusopplysninger er data som samles inn og legges til grunn for en livssyklusanalyse. LCI er rådata om alt som inngår i livssyklusen til et produkt/objekt, og omfatter detaljert registrering av alle strømmer inn og ut av produksjonssystemet, så som materialer, energi og utslipp til luft, vann og jord. 

Neste trinn er å analysere dataene. Dette kalles LCIA - Life cycle impact assessment.  Denne prosessen tar sikte på å finne ut hvilken effekt strømmene har på miljø og omgivelser, altså «what does it mean».

Se også Livssyklusanalyse (LCA)