Eng.: Life Cycle Assessment.

Synonymt med Livssyklusanalyse (LCA)

Se også Miljøvurderinger i et livsløpsperspektiv