Eng.: Service Life

Det skjelnes mellom ulike typer levetid:

  • Estetisk levetid: Den tid en bygningsdel oppfyller sitt estetiske krav.

  • Egnet levetid: Den tid bygningens utforming støtter opp om virksomheten i bygget. Ved god tilpasningsdyktighet kan denne forlenges gjennom utvikling av bygget.
  • Funksjonell levetid: Den tid bygningen/ bygningsdelen oppfyller den forutsatte funksjon. Handler om bygningens/bygningsdelens brukbarhet over tid.

  • Teknisk levetid: Den tid bygningen/bygningsdelen oppfyller sine tekniske krav. Handler om bygningens varighet over tid. Påvirkes av vedlikeholdet.

  • Økonomisk levetid: Den tid bygningen/bygningsdelen kan utnyttes uten at det er økonomisk å rive, bygge om eller skifte ut.

Se også Levetidsplanlegging