Modell for ulike «lag» av bygningskomponenter med forskjellig levetid, som må kunne skiftes ut uten å gripe inn i komponenter med lengre levetid.

Prinsippet om «null-friksjon» går ut på at bygningskomponenter som ligger inntil hverandre og som har ulik levetid, skal kunne skiftes uavhengig av hverandre. En komponent med kort levetid skal kunne skiftes uten å påvirke komponenter med lengre levetid.

Stewart Brand opererer i boka How Buildings Learn (1994) med følgende lagdelingsmodell:

  • Grunn
  • Bærende konstruksjoner
  • Klimaskjerm
  • Installasjoner
  • Innvendige flater
  • Innredninger

 

Modellen er illustrert i følgende figur:

(Ref.: S. Brand)

(SB) 

Se også Levetidsplanlegging