Kredittverdigheten er fysiske og juridiske personers kvalifikasjoner til å dokumentere sikkerhet for låneopptak og finansielle evne til å betale tilbake gjeld.

Se også Kredittrisiko.

(SFE)