Kostnadsrisikoen oppstår av usikkerhet knyttet til kostnader for de innsatsfaktorene som inngår i produksjonen av det som skal leveres. I eiendomsutvikling må dermed vurderinger av kostnadsrisikoen kunne knyttes ikke bare til varer og tjenester, men også de samlede kostander for det den enkelte kontrahent (entreprenør mv.) leverer. Kostnadsrisikoen bør derfor sees i sammenheng med entrepriseformene, i tillegg til at de selvsagt bør vurderes samlet for det enkelte utviklingsprosjekt.

(SFE)