Konsumprisindeksen (kpi) er et mål for prisnivået på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. 

Se Statistisk sentralbyrå, Konsumprisindeks.

(SFE)