Kombinasjonslån er navn på pantelån hvor prioriteten graderes etter andel av lånebeløpet.

(SFE)