Jordsameie er grunnareal som ligger i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene som grunneiendommer inngår i jordsameiet.

(SFE)