"Tingenes Internett"
Fysiske gjenstander koblet til internett og som samler inn data, bearbeider eller overvåker noe, og som kan kommunisere over nett.