ISO (International Organization for Standardization) er en verdensomspennende standardiseringsorganisasjon med ca. 160 nasjonale medlemmer, blant annet Standard Norge. 

ISO har utarbeidet mer enn 21 500 standarder innenfor mange samfunnsområder. 

Spesielt utbredt er ledelses-standardene for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, fasilitetsstyring (FM), verdier, samfunnssikkerhet, energi og bærekraft. I alt 408 000 sertifikater i 158 land er utstedt etter ISOs ledelses-standard for kvalitet ISO 9000.

ISO-standardene blir ikke automatisk Norsk Standard, men et utvalg av dem fastsettes som NS-ISO-standarder.

 

Se også Norsk Standard (NS) og Europeisk Standard (EN)

Hjemmeside: ISO