Ansvarlig selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Selskapsformen er regulert i Lov om interkommunale selskaper og brukes f.eks. ved organisering av interkommunale renovasjonsordninger, vannverk m.v.

Se også Selskapsformer og Selskapsmodeller i kommunal bygg- og eiendomsforvaltning